ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI-ÖRNEK

TCK m. 136 nedir?

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI-ÖRNEK

ARABULUCULUK ANLAŞMA TUTANAĞI

 

TARAFLAR :

 

UYUŞMAZLIĞIN KONUSU : ………………………yönelik yaşanan uyuşmazlık

ANLAŞMA TARİHİ :

Arabulucuya başvuran taraflar, uyuşmazlık konusu ……………….. kaynaklanan ……………………konusunda anlaşarak, bu anlaşmada yer alan şartları eksiksiz yerine getirdikleri durumda, birbirinden olan alacak ve taleplerini dava konusu yapmayacaklardır ve geriye dönük olacak şekilde birbirlerini ibra etmişlerdir:

  1. ……………………belirtilen Banka TL mevduat hesabına ödemesi konusunda anlaşmışlardır.
  2. ………………………………………………..konusunda anlaşmışlardır.

Taraflar talep etmeleri halinde yetkili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi almak suretiyle bu belgeye ilam hükmünde belge niteliği kazandırabilirler. Taraflar, anlaşmaya aykırılık olması halinde, ilam niteliğindeki belgenin tahsili amacıyla, bu belgeyi icraya koymak ya da zararlarının tahsili için mahkemeye başvurmak hususunda seçimlik hakka sahip olacaklardır.

ARABULUCULUK ÜCRETİ

Arabuluculuk ücreti, saatlik görüşme üzerinden toplam              .-TL  (                        ) olarak belirlenmiş olup taraflar arasında eşit olarak nkden ve defaten peşin ödenmesi hususunda  anlaşma sağlanmıştır.

İş bu arabuluculuk anlaşma tutanağı bir sayfa ve dört nüsha olarak hazırlanmış olup, eki ………sözleşmesi ile taraflarla birlikte tanzim ve imza edilmiştir.

TARAF                                         TARAF                                  ARABULUCU

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat