ARABULUCULUK BAŞLANGIÇ ANLAŞMASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ARABULUCULUK BAŞLANGIÇ ANLAŞMASI

ARABULUCULUK BAŞLANGIÇ ANLAŞMASI

 

 

Bu anlaşma ,Taraflar …………………… ve ………… ……………. Ile Arabulucu ………………………… arasında  …………………… ………………………..  konusundaki uyuşmazlığın  aşağıdaki şartlar çerçevesinde çözümüne yönelik süreci başlatmak için hazırlanmıştır.

 1. Arabulucu, tarafların kendi uzlaşmalarına varmalarına yardım edecek olan tarafsız ve bağımsız bir kolaylaştırıcıdır.
 1. Arabulucu, hukuki tavsiye vermeyecektir. Taraflardan her biri kendi yasal çıkar, hak ve yükümlülükleri ile ilgili tavsiyeleri kendi avukatından alacaktır.
 1. Arabulucu, arabulucu olarak hareket ettikten sonra, taraflar arasındaki aynı veya benzer uyuşmazlıklar ile ilgili olarak herhangi bir tarafın avukatı olarak hareket edemez.
 1. Arabuluculuk sürecindeki tüm görüşme, belge ve bilgi paylaşımları, taraflar aksini kararlaştırmadıkça gizlidir. Bu nedenle taraflar daha sonra arabulucuyu yukarıda belirtilen uyuşmazlık ile ilgili konularda tanık olarak davet edemezler.
 1. Arabulucu gerekli gördüğü durumlarda ya da talep olması halinde taraflarla özel görüşme yapabilir. Bu görüşmeler, ancak ilgili tarafın izin verdiği ölçüde diğer tarafla paylaşılabilir.
 1. Arabuluculuk süreci ve sonucu, yer, mülk, tarih ve taraflar tanınamayacak şekilde anonimleştirildiği sürece araştırma amacıyla özetlenebilir.
 1. Arabulucu, taraflardan, bir idari asistan veya eğitimdeki bir arabulucunun arabuluculuk oturumlarına katılmasını isteyebilir.
 1. Taraflardan biri ya da ikisinin talebi olduğunda her aşamada süreç sonlandırılabilir. Arabuluculuk gönüllü bir uygulamadır.
 1. Arabulucunun, sorunların arabuluculuk yoluyla çözülmesinin mümkün olmadığını belirlemesi halinde, bu karar taraflara yazılı olarak bildirildikten sonra süreç feshedilebilir.
 1. Anlaşma sağlanamaması durumunda taraflar yargıya gidebilir. Arabuluculuk sürecinde geçen zamanda hak düşürücü ve zaman aşımına dair süreler durur.
 1. Bir anlaşmaya varıldığında, arabulucu, bir anlaşma metni hazırlayacaktır. Taraflardan her birine, anlaşma nihai bir şekle sokulup imzalanmadan önce bu belgeyi kendi avukatları ile incelemesi tavsiye edilir.
 1. Arabuluculukta varılan anlaşma için taraflar isterse  mahkemeden  “icra edilebilirlik şerhi”  alabileceklerdir.
 1. Uyuşmazlık konusunun özelliklerine uygun olarak , arabuluculuk süreci her biri …..  saat uzunluğunda   ……….  oturum olarak planlanmıştır.
 1. Arabuluculuk sürecinde ücret,

Saat başına ………….. TL olup  taraflar  her oturum sonunda eşit   olarak ödemeyi kabul eder.

( Toplam  …………. TL olup yarısı ilk oturum  başında,  kalanı ikinci oturum öncesinde ödenecektir.)

Bunun dışında arabulucunun  süreç gereği seyahat etmesi gerekiyorsa , toplantı yeri ile ilgili bir masraf varsa veya hazırlayacağı belgeler için yapılacak masraflar , taraflar başka bir usul kararlaştırmadıkça eşit olarak ödenecektir.

 1. Taraflar ya da arabulucunun, planlanan görüşme zamanında değişiklik yapılmasına ilişkin talebini en az ……  saat önce yazılı olarak bildirmesi, karşılıklı iyiniyet gereğidir.
 1. Arabuluculuk randevusu başlamadan önce, bu belgenin imzalanması

gerekmektedir.

 1. Bu anlaşma, taraflara arabuluculuk süreci hakkında gerekli yasal bilgiler verilip açıkça anlatıldıktan sonra üç nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Taraf A                                                                                           Taraf B

İmzaTarih                                                                                        İmza   Tarih

Arabulucu                                                                                                                     İmza Tarih

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat