Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması

0
0

Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması

Arabulucu sözleşmesi, arabulucu veya varsa eş arabulucular ile uyuşmazlık içindeki tarafarın ve avukatları dâhil tüm katılımcıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme, genellikle hazırlık aşamasında gündeme gelir ve imzalanır. Eğer bu  aşamada  imzalanmadıysa  başlangıç  aşamasında  hazırlanarak  tarafar,  vekilleri  ve sürece katılanlarca imzalanabilir. Zaman kazanmak için bu konuda maktu sözleşmelerden yararlanılabilir.

Arabulucu sözleşmesi, kolay anlaşılır bir dille hazırlanmalıdır. Genel olarak, arabuluculukta uygulanacak kurallara, arabuluculuğun temel ilkelerine, özellikle sürecin gizliliğine, arabulucunun  tarafsızlığına  ve  arabuluculuk  yoluna başvurmanın  ileride hak  aramaya engel olmayacağına dair hükümler içerir.

Arabulucu sözleşmesi, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi  (AAÜT)’nin üzerinde bir ücret uygulanacağı veya ücretin Kanun ve AAÜT’de düzenlendiği gibi tarafarca eşit ödenmeyeceği durumlarda ücret, masraf ve avansın nasıl ve kim tarafından ödeneceğini belirler. Tarafar bu tür bir sözleşme hazırlamaz ve imzalamazlarsa arabuluculuk süreci Kanuna ve Yönetmeliğe, Etik Kurallara ve AAÜT’ye göre yürütülür.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...