ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ YARIŞ ATI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ YARIŞ ATI

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
(Yarış Atı)

  1. TARAFLAR

AT SAHİBİNİN

Adı Soyadı                   :

TC Kimlik Numarası               :

Adresi                         :

ANTRENÖRÜN

Adı Soyadı                              :

TC Kimlik Numarası   :

Adresi                         :

Antrenör Sözleşmesi (Yarış Atı)

  1. SÜRE

Sözleşmenin süresi … aydır. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

  1. KONU

Taraflardan at sahibi sıfatı ile hareket eden … sahibi bulunduğu … koşu atıma (atlarıma) …… antrenör tayin ettiği antrenör sıfatıyla … yarış atlarının kayıtlarını yaptırmasına, yarışlara iştirak ettirmesine, kayıtlarını sildirmesine, atları çalıştırmasına, yarışlara iştirak ettirmesine rıza ve muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.

Buna karşılık antrenör sıfatı ile hareket eden …’nin sahibi bulunduğu … yarış atlarına antrenör olmayı ve …’ye ait … yarış atlarını Türkiye Jokey Kulübünün tertiplediği ve tertipleyeceği yarışlara iştirak ettirmeyi, kayıtlarını yaptırıp sildirmeyi ve yönetmelik esasları dairesinde antrenör olarak …’ye ait  … yarış atlarını çalıştırmayı beyan ve kabul eder.

  1. ÜCRET

…’ye ait … yarış atının (atlarının) kazanacağı tüm ikramiyelerden … olarak …’e ödenecektir.

  1. Taraflar işbu antrenör sözleşmesinin ihtiva ettiği hükümleri aynen kabul ve imza eder. …/…/…
At Sahibi
Adı Soyadı
İmza
Antrenör
Ad Soyad
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat