ALACAK DAVASI YETKİSİZLİK KARARI İSTİNAF DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ALACAK DAVASI YETKİSİZLİK KARARI İSTİNAF DİLEKÇESİ

……………. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

…………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: ………………………..)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :………. Asliye Hukuk  Mahkemesinin …….. Esas-

……. Karar nolu, …….. tarihli kararı.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

Davalı yan tarafından cevap dilekçesinde davanın yetkisiz mahkemede açılmış olduğu iddia edilmiş olup, davanın reddini talep etmiştir.

Bankaların merkez şubelerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili olduğu gibi diğer şubelerinin bulunduğu yerlerdeki mahkemeler de davaları görmekte yetkilidirler.

Bu durum kanunda açıkça yer almaktadır. HUMK md. 17’de “Hakiki veya hükmi bir şahsın muhtelif mahallerde şubeleri bulunduğu takdirde o şubenin muamelesinden dolayı iflas davası müstesna olmak üzere o şubenin bulunduğu mahalde dahi dava ikame olunabilir. Şirket ve cemiyetlerin ve tesislerin kendi işlerine mütaallik olmak üzere azası aleyhine ve azanın bu sıfatla yekdiğeri aleyhlerine ikame edecekleri dava bu şirket, cemiyet veya tesisin ikametgah addolunan mahal mahkemesinde bakılır.” ve HMK md. 14/1’ de “Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.” denmektedir.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, yerel mahkeme tarafından verilen hükmün kaldırılması suretiyle davamızın kabulüne karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat