ALACAK TALEBİ – SÖZLEŞMEDEN DOĞAN

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ALACAK TALEBİ – SÖZLEŞMEDEN DOĞAN

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                      ../../….

DAVACI                         :

 

VEKİLİ                          :

 

DAVALI                         :

DAVANIN DEĞERİ        : ……………..- TL

                       

KONU                            : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ……….TL alacağın  aylık % ………  faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilim firma, ………………….. niteliğindeki ürünün üretim ve pazarlama işini yapmaktadır. Davalı taraf ise, müvekkilimle ………….. işinin yapımı nedeniyle ………….. miktarda ………….. alımı hususunda sözleşme imzalamıştır. Bu nedenle, müvekkilimle ekteki  …/…/…… tarihli sözleşmeyi yapmıştır. Bu sözleşme gereği firmamızdan muhtelif tarihlerde …………… niteliğinde mal almıştır.

2-Ekteki sözleşmenin …… nolu maddesine göre; ödemeler çekle yapılacaktır. Keza, sözleşmenin …… maddesine göre; vadesinde ödenmeyen alacaklar için aylık %…. faiz hesaplanacaktır. Sözleşmenin …. maddesine göre, çekişmelerde ………….. Mahkemeleri yetkili bulunmaktadır.

3-Ekteki cari hesap tablosundan da anlaşılacağı üzere, davalı taraf ödemelerde gecikmiş olup, bu gecikmelerin toplamı ise ………TL olup, buna ……… KDV ilave edildiğinde, karşı tarafın sözleşme gereği borcu  …….TL tutmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER    : İlgili mevzuat.

DELİLLER                   :  Sözleşme,cari hesap tablosu,şirket kayıtları, bilirkişi incelemesi,sair yasal kanıtlar.

 

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU         : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …….. alacağımızın dava tarihinden itibaren hesaplanacak aylık ………. faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama  giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

                                                                         

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat