Alacak Davası Derdestlik İtirazı Dilekçesi

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Alacak Davası Derdestlik İtirazı Dilekçesi

. … SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DOSYA NO :

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONUSU : ……/…/…… tarihli dava dilekçesine karşı cevap ve ilk itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ :
1. Davacı tarafından müvekkilim aleyhine ………… … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ………… esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Dava dilekçesi müvekkilime …../…./…. tarihinde tebliğ edilmiştir.
2. Davacı, aynı alacak için müvekkilime ……. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ……….. esas sayılı dosya için dava açmıştır. Bu nedenle, tarafları ve konusu aynı olan dava için derdestlik itirazında bulunuyoruz. Derdestlik itirazından dolayı ikinci açılan davanın reddedilmesi gerekmektedir.
3. Davalının söz konusu dava dilekçesinde belirttiği gibi, müvekkilim kendisinden mobilya almıştır. Ancak müvekkilim mobilyanın bedelini kendisine ödemiştir ve bu yöndeki makbuzları cevap dilekçemizde sunuyoruz. Dolayısıyla müvekkilimin davacıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER : HUMK. ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER : …./…./…… tarihli makbuz ve her türlü delil

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda arz edilen nedenlerle derdestlik itirazının kabulü ile davanın usul yönünden reddine, bu talebimizin kabul edilmemesi halinde, müvekkilimin davacıya herhangi bir borcu bulunmadığından davanın esas yönünden reddine ve yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafı yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.
……/……/2012…
Davalı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) …/../2012 tarihli makbuz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat