Alacağın Devri Nedir?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Alacağın Devri Nedir?

 Alacağın devri, bir borç ilişkisinde alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesidir.

  • Bir alacak hakkının devreden ve devralan arasında yapılacak bir işlemle rızai olarak devri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Alacak hakkı kanun gereği, mahkeme kararıyla veya sözl. ile bir başkasına geçebilir. Alacaklının ölümü üzerine alacak hakkının mirasçılara intikali kanun gereği alacağın geçtiği hallerdir.
  • Alacak niteliği taşımayan hakların, ayni hakların, yenilik doğuran hakların devri, alacağın devri hükümlerine tabi değildir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat