Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2012/21142
Karar: 2013/14054

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1-Dava konusu petrol ürününün kaçak olmadığı ve faturalı olduğu ileri sürülerek buna ilişkin olarak … Madeni Yağ San .Tic. Ltd Şirketi tarafından …Firmasına yönelik olarak düzenlenmiş 30.05.2007 tarihli sevk irsaliyesi ibraz edilmesi karşısında, dava konusu eşya hakkında zincirleme menşei araştırması tamamlanarak ithal belgeleri de celp edilmek suretiyle uzman bilirkişiye dava konusu eşyalarla ilgili bütün defter ve belgelerin tevdii ile ithalin yasal olup olmadığının ve belgelerin dava konusu eşyayı temsil edip etmediğinin tespitinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tayini gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi

2-Kabule göre,

5015 sayılı yasanın ek 5. maddesinde, bu kanunda kaçak petrole ilişkin olarak hüküm bulunmayan hususlarda kaçakçılık kanununun uygulanacağı öngörülmüş ise de,suç ve cezaların kanunla düzenlenmesi ve kıyas yasağı gereğince,bu maddede doğrudan atıf bulunmadığı gözetilmeden,5607 sayılı yasanın 4. maddesi uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,

Yasaya aykın olup, sanıklar … ve katılan … müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.06.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat