Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçe Örneği

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçe Örneği

*……………………. CEZA MAHKEMESI’NE
(*) Ceza Hükmünün verildigi mahkeme yazilmali)

ADLI SICIL KAYDININ
SILINMESINI TALEP EDEN :

VEKILI :

KONU : Müvekkilime ait adli sicil kaydinin silinmesi talebidir.

AÇIKLAMA : 1) Müvekkilim hakkinda sayin mahkemenizce verilmis bulunan mahkumiyete dair …………… tarihli …………. Esas ve ………….. Karar sayili ilam ile isbu mahkumiyet adli sicil kayitlarina islenmistir.

2) Müvekkilim Adli Sicil Kanunu 8. madde mucibince, bu tarihe kadar herhangi bir mahkumiyet almamis ve Adli sicil Kanunu’nun öngördügü süreler geçmis oldugundan sabika kaydinin silinmesi talebimiz zarureti hasil olmustur.

SONUÇ : Yukarida arz ve izah olunan nedenler muvacehesinde, mahkumiyete dair adli sicil sabika kaydinin silinmesine karar verilmesini saygilarimla bilvekale arz ve talep eylerim. …/…/ 20..

Ek:1- Vekaletname sureti
2- Mahkeme ilami sureti
3- …….. tarihli adli sicil kaydi örnegi.
TALEPTE BULUNAN
VEKILI

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat