ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

ADLİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ

………………….. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

TAKSİT TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ)            :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                        :……………………………… Mahkemesinin …/…/…… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile verilen ve kesinleşen adli para cezasının taksitlendirilmesine karar verilmesi talebimizdir.
SUÇ                            :
AÇIKLAMALAR     :
  1. …………………. Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile müvekkile …………… TL adli para cezası verilmiş ve söz konusu ceza kesinleşerek infaz safhasına gelinmiştir. Müvekkilin kendisine verilen para cezasının tamamını ödeme gücü bulunmamakta, asgari ücretle çalışarak kendisinin ve ailesinin geçimini zorlukla sağlamaktadır. Verilen cezanın taksitlendirilmesi halinde bu cezayı ödeyebilecektir.
  2. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesinin 6. fıkrasına göre, “Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitle ödenmesine izin verilir. İlk taksidin ödenmemesi halinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır” hükmü gereğince müvekkile verilen para cezasının taksitlendirilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER :        5275 sayılı Kanun 106/6 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU      : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle, müvekkilimize verilen adli para cezasının 5275 sayılı Kanun md. 106/6 gereğince taksitlendirilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

Taksit Talebinde Bulunan Sanık

                                                                                                Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat