ACİZ SEBEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ

Suça Teşebbüs Nedir?

ACİZ SEBEBİYLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ

…………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İFLASINI İSTEYEN

DAVACI                               :

………. ………………….. Şirketi adına

……………………. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :Hasımsız.
KONU                                   :Aciz sebebi ile doğrudan doğruya iflas talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkil şirket, yapmış olduğu ticari faaliyetler neticesinde, işlerinin iyi gitmemesi nedeni ile büyük borçlar altına girmiş ve borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Şirketin bütün aktif ve pasifi ile alacaklıların isim ve adresini gösteren liste ektedir. Şirketin borca batık olması nedeni ile iflası talep etme zarureti hasıl olmuştur.

2- ………………………….

3- ………………………….

DELİLLER                           :  Şirket bilançosu, mal beyanı listesi ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 178 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle, müvekkil şirket acz içerisinde bulunduğundan iflasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla talep ederim.

İflasını İsteyen Borçlu Vekili

Av……………… ………………..

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat