Adli Para Cezasını Taksitle Ödeme Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Adli Para Cezasını Taksitle Ödeme Dilekçesi

……………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

TAKSİT TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ) : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
ŞİKAYET EDİLEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….

KONU : ……………………………… Mahkemesinin …/…/…… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile verilen ve kesinleşen adli para cezasının taksitlendirilmesine karar verilmesi talebimizdir.
SUÇ : 4128 sayılı kanun ve sayılı KHK’ya muhalefet
AÇIKLAMALAR :
1. …………………. Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile müvekkile …………… TL adli para cezası verilmiş ve söz konusu ceza kesinleşerek infaz safhasına gelinmiştir. Müvekkilin kendisine verilen para cezasının tamamını ödeme gücü bulunmamakta, asgari ücretle çalışarak kendisinin ve ailesinin geçimini zorlukla sağlamaktadır. Verilen cezanın taksitlendirilmesi halinde bu cezayı ödeyebilecektir.
2. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesinin 6. fıkrasına göre, “Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitle ödenmesine izin verilir. İlk taksidin ödenmemesi halinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır” hükmü gereğince müvekkile verilen para cezasının taksitlendirilmesini talep etmekteyiz.
HUKUKİ SEBEPLER : 5275 sayılı Kanun 106/6 ve ilgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle, müvekkilimize verilen adli para cezasının 5275 sayılı Kanun md. 106/6 gereğince taksitlendirilmesini saygılarımla talep ederim.

Taksit Talebinde Bulunan Sanık Vekili
Avukat

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat