Aciz Vesikası

İlgili Yasa

Borç ödemeden aciz vesikası:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 105- Haczi kabil mal bulunmazsa haciz tutanağı 143’ncü maddedeki aciz vesikası hükmündedir.

İcraca takdir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği anlaşıldığı surette dahi tutanak muvakkat aciz vesikası yerine geçerek alacaklıya 277’nci maddede yazılı hakları verir.

Aciz Vesikası Açıklama

Haczi mümkün mal bulunmadığı takdirde haciz tutanağı İİY’smın 143’ncü maddesinde açıklanan aciz belgesi hükmündedir.

İcra Müdürlüğünce takdir olunan değere göre haczi mümkün malların yetersizliği anlaşıldığında da tutanak geçici aciz belgesi yerine geçecek alacaklıya İİY’smın 277’nci maddesinde açıklanan hakları verecek yani borçlunun tasarruflarının iptali dâvası açabilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat