89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

TCK m. 301 nedir?

89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2015/……. Esas

İTİRAZ EDEN :………………………….

ALACAKLI :Adı ve Soyadı……………………TC.N………………..Aderesi……………………………
VEKİLİ : Av.

BORÇLU :Adı ve Soyadı……………………..TC.N…………………Adresi…………………………….

KONU : Birinci Haciz İhbarnamesine Cevaplarımız

AÇIKLAMALAR:

1- Yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan tarafımıza gönderilen 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesini …/…/20…… tarihinde tebellüğ ettik.

2- Gönderilen haciz ihbarnamesi ile dosyanız borçluların nezdimizde hak ve alacağı bulunması halinde bu hak ve alacaklar üzerine haciz konulması talep edilmiştir.

3- Şirket kayıtlarında haciz ihbarnamesinde yazılı bilgiler ve dosyanız borçluları ile ilgili gerekli araştırma yapılmış olup, dosyanız borçlularının şirketimiz nezdinde herhangi bir hak ya da alacağı bulunmamaktadır.

4- Doğmamış ve mevcut bulunmayan hak ve alacaklar üzerine haciz konulamayacağından doğmamış hak ve alacak haczi yönünden itiraz ediyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz. ../../2015

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden 3.Şahıs
Av.Adı ve Soyadı
İmza

EKİ: Vekaletname Örneği

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat