Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Dilekçesi

(KARARI VEREN MAHKEMENİN BİR ÜSTÜ)….. AİLE MEHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
VERİLMEK ÜZERE
(KARARI VEREN MAHKEME)……. AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ESAS NO: 2018/…… D. İŞ
KARAR NO: 2018/……

KARARA İTİRAZ
EDEN : İSİM VE TC KİMLİK NO, ADRES

VEKİLİ : VARSA VEKİL İSMİ VE ADRESİ

KARŞI TARAF : İSİM – ADRES

TEBLİĞ TARİHİ : Buraya kararı hangi gün aldıysanız o günün tarihi yazılacak

KONU : ………. Aile Mahkemesinin ……. Değişik iş, ………karar sayılı ve …… tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın sunulmasından ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ :

1- Şiddet mağduru olduğunu iddia eden…… ile yaklaşık …….senedir evliyim ve bu evlilikten … yaşlarında ortak çocuklarımız bulunmaktadır.

2- Sayın mahkemenin ortak çocukları dinlenmeden verilen aleyhimdeki evden uzaklaştırma ve koruma kararı usul ve yasaya aykırı olup itiraz etmekteyim. Şöyle ki;

3- Şikayet eden karşı taraf sayın mahkemeye bildirdiği iddialarda tamamen haksız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

4- Karşı tarafın iddia ettiği gibi eşime karşı hiçbir şekilde şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü gibi söz ve eylemlerde bulunmadım

5- Şikayet eden gereksiz ve aslı astarı olmayan hilafı hakikat iddialarda
bulunmaktadır. Karşı tarafın esasen iki senedir devam eden bu durum aile içerisinde huzur bırakmamıştır.

6- Ortak çocuklarımız olan … yaşlarındaki … şahit olarak dinlenecek olursa haklılığım ortaya çıkacaktır.

7- Banka kredisiyle ev aldım. Şuanda aile konutu olarak ikamet edilen ev ipotekli ve banka kredi borucunun henüz üçte biri kadar bir miktarı ödenmiştir. Çalıştığım iş yerinden yaklaşık …….- TL gelirim bulunmaktadır. Ayda yaklaşık ……-TL banka kredisiyle alınan evinin borcunu ödemektedir. Sayın mahkemenin uzaklaştırma kararı nedeniyle evime gidemediğimden karardan sonra mecburen ev kiraladım ve yaklaşık bu ev içinde …..-TL kira ödemek zorunda kaldığımdan ekstra bir masraf yapmak zorunda kaldığımdan bu tür masrafları karşılayarak hem kendi hayatımı hem de çocuklarımın ve eşimin hayatını idame ettirebilmem mümkün görünmemektedir.

8- Sonuç olarak yukarıda anlatılan nedenlerle şikayet eden karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmadığından ve sayın mahkemenin koruma tedbirleri ve evden uzaklaştırma kararı nedeniyle mağdur olduğumdan ve bu karar nedeniyle ekonomik olarak çöküntü yaşayacağımdan sayın mahkemenin kararına itiraz etme ve koruma kararının kaldırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

H. NEDENLER : 6284 Sayılı Yasa, Yargıtay kararları ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : Tanık beyanları vs. her türlü deliller

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemecede resen dikkat edilecek hususlarla ……. Aile Mahkemesinin 2018/….. D. İş, 2018/…. K. Sayılı …./…./2018 tarihli 6284 Sayılı Kanun gereğince koruma tedbir kararına karşı itirazımızın kabul edilerek söz konusu kararın kaldırılmasını saygıyla arz ve talep ederim. …../…../2018

İTİRAZ EDEN
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat