6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA TEDBİR TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDA TEDBİR TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :6284 sayılı Kanun uyarınca fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit, psikolojik baskı uygulayarak ailenin bütünlüğünü tehdit eden eş aleyhine bulunan maddeler uyarınca tedbir alınması talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkil ile davalı ………….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten de bir çocukları bulunmaktadır. Davalı eşin kusurlu davranışları ve aldatma neticesinde evlilik birliği müvekkilim için çekilmez hale gelmiştir.
  • Müvekkilim eşini ve evliliğini sahiplenerek evliliğinin devam etmesi için elinden gelen her türlü çabayı göstermiş ve anne olduktan sonra da hem eşine hem çocuğuna karşı türlü fedakarlıkta bulunmuştur. Ancak davalı eşi evlilik birliğinin devamı sırasında çocuk ile ilgili görev ve sorumluluklarda müvekkilimizi yalnız bırakmış ve gereken desteği göstermemiştir.

 

  • Davalı her fırsatta müvekkilime hakaret ederek saygı göstermemiştir. Sinirli, asabi, agresif ve saldırgan bir yapıya sahiptir. Ayrıca müvekkili defalarca darp etmiş, kendisine ağır hakaretler ve sinkaflı küfürler etmiştir. Bu durum, müşterek çocuğun gelişimini de olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur.Davacı müvekkilim bütün bu yaşadıklarından endişeli ve tedirgindir. Müvekkilimize ve müşterek çocuğa uygulanan her türlü şiddetin boyutları göz önüne alındığında mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Nüfus kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :        HMK, TMK, 6284 Sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat,

TALEP SONUCU      : Açıklanan nedenlerle;

  1. 6284 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun uyarınca mahkemenin öngöreceği süre ile davalının müşterek aile konutundan uzaklaştırılmasına;
  2. Davalının davacıya karşı korkuya ve şiddete yönelik davranışlarda bulunmamasına, hakaret ve kötü sözlerde bulunmamasına, Müvekkili iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesine;Silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesine, müvekkilin eşyalara zarar vermemesine;
  3. Tedbire uymadığı takdirde cezalandırılacağının ihtarına ve koruma kararının Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine;

Duruşmasız olarak tedbiren karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

 

Şiddete Uğrayan ve Tedbir Talebinde Bulunan

                                        Davacı Vekili            

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat