103 Davetiyesi


 
T.C
        ……
…..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                    Örnek No 58
ESAS   NO: …./….
 
                                                                               DAVET KAĞIDI
1-Alacaklının adı, Soyadı        :
2-Borçlunun adı, Soyadı          :
3-Haczin yapıldığı gün ve saat:
İcra ve İflas Kanununun102 maddesine tevfikan yapılan haciz sırasındaki hazır bulunmadığınızdan iş bu kağıdın tebliği  tarihinden itibaren adı geçenkanunun103. maddesi gereğince üç gün içinde  haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.16.07.2017
 
 
2.İcra Müdürü
 
 
(*) Evvelce haciz koyanlara borçlularda
yeni iştirak ve ilaveler kendilerine bildirilmek
üzere 103. madde mucibinde davet olunur.
(İ.İ.K.nun 104/3)
 
(Yönetmelik Örnek No 22)
 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

Your email address will not be published.