Aciz Vesikası

T.C.

….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:…../….

 

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ

1)Alacaklının Adı, Soyadı ve adresi :

2)Borçlunun adı, soyadı ve adresi     :

3)Takibin Hangi Yolla Yapıldığı       :

4)Yapılan İşlemin Neticesi                  :

5)Alacak, Faiz, Masraf                      : ……TL asıl alacağa takip tarihine kadarişlemiş takip tarihinden itibaren işlemiş%   temerrüt faizi %5 BSMV, icra giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte  toplam alacak miktarı.

6)Aciz belgesinin ne miktar alacak için verildiği ve Kanuni Dayanağı :

7)Takip iflas yolu ile yapılmakta ise müflisin alacağı kabul veya reddedtiği:

 

İşbu aciz belgesi İİK’nin (143) (251) maddeleri gereğince alacaklı ….. vekili Av…….’a verilmiştir.

 

(Yönetmelik Örnek NO: 28)

1.İcra Müdürü.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...