Üçüncü Haciz İhbarnamesi Örneği


 
T.C.
KAYSERİ
3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

ESAS NO:2003/

 
 
HACZİN 3. ŞAHISLARA TEBLİĞ KAĞIDI
 
1-ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN ADI SOYADI VE ADRESİ  :
 
2-ALACAKLININ ADI SOYADI VE ADRESİ        :
 
3-BORÇLUNUN ADI SOYADI VE ADRESİ          :
 
4-HACZİN NEYE İLİŞKİN OLDUĞU VE NE
MİKTARDA HACZEDİLDİĞİ                           : Borçlunun kurumunuz nezdinde doğmuş ve doğacak
istihkakı yapılmış ve yapılacak hak ve alacakları
5-BİRİNCİ HACİZ  İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ
TARİHİ                                                           :
 
6-İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ
TARİHİ                                                           :
 
 
Yukarıda adı yazılı bulunan sizden alacağı olan TL. üzerine ve masrafları ile birlikte (                          )

  1. borçtan dolayıhaciz konularak yapılan 1. ihbara rağmen müddeti içerisinde itiraz etmemeniz nedeni

ile  2. haciz İhbarnamesi tarafınıza tebliğ edilmiş bu ihbarnamede itiraz  etmemeniz üzerine borç
zimmetinizde (malyedinizde) sayılmıştır. İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün
içerisinde parayı icra dairesine ödemeniz ( yedinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz) veya bu
süre içerisinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde menfi tespit davası açmanız aksi  takdirde
zimmetinizde sayılan borcu teslime zorlanacağınız icra yolu ile bu paranın tahsil edileceği ihtar olunur.
 
 

  1.                         İCRA MÜDÜRÜ

 
Eki : 4949 SAYILI YASA İİK 89 MADESİNİ DEĞİŞTİREN
YASANIN 22. MADDESİNİN SURETİ
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat