Memurlarda Atama İptali Davası Nedir?

Boşanma Maddi Tazminat Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Boşanma Maddi Tazminat Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Davalı adına kayıtlı olan taşınmaz, araç ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulması; şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı verilmesi; müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye bırakılarak çocuk için iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesi, davacı müvekkil lehine .. TL maddi ve … TL manevi tazminata karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkil ile davalı … tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden bir çocukları bulunmaktadır.

2. Sürekli hakaret eden ve ilgisiz davranan davalı, davacı müvekkilin çabalarına rağmen evliliğin bitme noktasına gelmesindeki tek sebeptir.

3. Davalı hızla mal kaçırma telaşı içinde olup davacı ile müşterek çocuğunun geleceği risk altındadır. Eşlerin birikimlerinin bulunduğu hesaplar olup davalı adına olan bu banka hesaplarının da içlerinin boşaltılması riski bulunmaktadır. Bu nedenle ilgili banka şubesine belirtilen hesaplar ve varsa davalıya ait olan başka hesaplar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

4. Aynı şekilde davacı müvekkilden mal kaçırma riski olan davalı eş adına kayıtlı olan araç üzerine de UYAP üzerinden ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK/169, 174, 182 ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                 : Nüfus kayıtları, taraflara ait ekonomik ve sosyal durum araştırması, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Davalı adına kayıtlı olan taşınmaz, araç ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasına;

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına;

Müşterek çocuğun velayetinin davacı anneye bırakılarak çocuk için aylık … TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı lehine … TL maddi … TL manevi tazminata;

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)