Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?

İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra başlar (m. 59/1). Böylece, yıllık ücretli izin alacağına ilişkin zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı konusuna açıklık getirilmiş bulunmaktadır.
Bu düzenleme ile eski dönemde ortaya çıkan, izin alacağına ilişkin zamanaşımı süresinin, genel kural uyarınca her ücret alacağına hak kazanıldığı andan ya da iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren mi işleyeceği konusundaki görüş ayrılıkları sona erdirilmiş ve Yargıtayın 1997 yılından beri sürdürmekte olduğu isabetli görüş yasal esasa dönüştürülmüş olmaktadır.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat