Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri

1.Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi:
2.Kiracının ve varsa temsilcisinin yerleşim yerindeki adresi:
3.Tahliyesi istenen taşınmazın nev’i ve mevkii:
4.Sözleşme ve tarihi:

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m. 272, 273)      

 

 

…./…./………..

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat