Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesinde Borçlunun Mal Beyanında Bulunmasına Davet Kağıdı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesinde Borçlunun Mal Beyanında Bulunmasına Davet Kağıdı

 

1.Alacaklı ve varsa vekilinin veya kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi:
2.Borçlu ve varsa vekili veya kanuni temsilcinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi:

Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İİK m.74, 76, 147)

 

 

 

…./…./………..

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat