Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YARGITAY BOZMA KARARINDAN SONRA DOSYANIN YENİDEN ELE ALINMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO…………/…………..
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Yargıtay Kararından Sonra Davaya Bakılması Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemeniz tarafından verilen …/…/… gün ve E. ………../……, K. ……../… sayılı boşanma kararı, Yargıtay ….. Hukuk Dairesi tarafından eksik araştırma ve inceleme yapıldığı gerekçesi ile bozulmuştur.
  2. Bozma kararının düzeltilmesi amacı ile yapmış olduğumuz karar düzeltme isteğimiz de reddedilmiştir. Bu durumda taraflara, davanın tekrar ele alınıp bir karar verilmesi için duruşma gününü bildirir çağrı kâğıdı gönderilmesini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, mahkemeniz tarafından Yargıtay …. Hukuk Dairesinin bozma kararına uymak veya direnmek üzere davanın tekrar ele alınıp bir karar verilmesi için duruşma gününü bildiren çağrı kâğıdının  taraflara gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

EK : Tebligat posta pulu.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat