Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

SANIK :

VEKİLİ :

DAVACI : K.m.

KATILAN :

SUÇ : Zimmet Suçu.

SUÇ TARİHİ : …/…/…

KONU : Yüce Mahkemenizin …/…/… tarih ve …/… K. sayılı Kesinleşen Mahkumiyet Hükmüne Karşı Yargılanmanın Yenilenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim aleyhine ifade veren şahısların vermiş olduğu ifadelerin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilimin suçsuzluğunu ispatlayan gerçek tanık beyanları ve diğer delililer ekte sunulmuştur. Müvekkilimin suçsuz olduğunu kanıtlayacak faturalar ortaya çıkmıştır.

2-) Hükümlülük kararının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan ve bizzat şahsi çabalarımız sonucu açığa çıkardığımız gerçeği yansıtan deliller, mahkemece verilen mahkumiyet kararının özüne ve niteliğine etkili olacak unsurlardır.

3-) Müvekkilim hakkında bu nedenlerden dolayı beraat kararı verilmesi icap edeceği için Yargılamanın Yenilenmesi talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 314 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Faturalar, tanık beyanları ve ilgili deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilimin mağdur olacağı nedeniyle infazın durdurulmasına, Yargılamanın Yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılarak, müvekkilim hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kaldırılarak beraatine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat