Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi Örneği (İdare Mahkemesi)

……. MAHKEMESİNE

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

KONU : Mahkeme Kararının Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Ortadan Kaldırılarak Yeniden Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacı, mahkemenizin …/… E., …/… K. sayılı davalı ile görülen bir dava açmış, bu dava davacı lehine sonuçlanmış ve bu karar …/…/… tarihinde kesinleşmiştir.

2-) Daha sonra öğrenmemiz sonucu dava konusuyla ilgili bilirkişi raporu, davacının bilirkişi adına menfaat sağlaması nedeniyle müvekkilim aleyhine sonuçlanmıştır.

3-) Bu nedenle, gerçeğe aykırı olan bilirkişi raporuna göre yapılan yargılamanın yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2577 S. K. m. 53 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Dava dosyası, bilirkişi raporu ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, yargılamanın yenilenmesine, adı geçen kararın kaldırılarak davanın reddine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davalı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat