YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ BİLDİRME-ZABITA ARACILIĞI İLE ADRES TESPİTİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ BİLDİRME-ZABITA ARACILIĞI İLE ADRES TESPİTİ

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
E. 2016/2683
K. 2017/8879
T. 30.10.2017

* YANLIŞ TEBLİGAT ADRESİ BİLDİRME ( Sanığın MERNİS Adresi Olarak İlgili Adresi Gösterip Göstermediği ve Sanığın İlgili Dönemde Anılan Adreste Oturup Oturmadığı Zabıta Aracılığıyla Tespit Edilmeden Eksik Kovuşturma İle Yetinilerek Sanık Hakkında 7201 S. K.Uyarınca Mahkumiyet Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu )

* ZABITA ARACILIĞI İLE ADRES TESPİTİ ( Tebligat Yapılacak Hallerde Adresi Yanlış Bildirmek – Sanığın Savunmasında 2007-2008 Yılları Arasında İlgili Adreste Oturmasına Rağmen İşlerinin Kötü Gitmesi Babasını Kaybetmesi ve Aile Fertleri İle Arasının Bozulması Üzerine Bu Adresten Taşınmak Zorunda Kaldığı Şeklindeki Savunması Göz Önüne Alındığında 2007-2008 Yılları Arası Sanığın MERNİS Adresi Olarak Bu Adresi Gösterip Göstermediği ve Sanığın Bu Dönemde Anılan Adreste Oturup Oturmadığı Zabıta Aracılığıyla Tespit Edileceği )

7201/m.53

ÖZET : Tebligat yapılacak hallerde isim veya adresi yanlış bildirmek suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanığın savunmasında, 2007-2008 yılları arasında bu adreste oturmasına rağmen işlerinin kötü gitmesi, babasını kaybetmesi ve aile fertleri ile arasının bozulması üzerine bu adresten taşınmak zorunda kaldığı şeklindeki savunması göz önüne alındığında, 2007-2008 yılları arası sanığın MERNİS adresi olarak bu adresi gösterip göstermediği ve sanığın bu dönemde anılan adreste oturup oturmadığı zabıta aracılığıyla tespit edilmeden, eksik kovuşturma ile yetinilerek sanık hakkında 7201 Sayılı Kanun uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi, hatalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi,kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yerel Mahkeme tarafından Selçuklu İlçe Nüfus Müdürlüğüne yazılan 05/12/2013 tarihli müzekkerede, sanığın MERNİS adresi olarak bildirdiği “Sancak Mahallesi Ödül Sokak Gülşehir Sitesi No… ve Sancak Mahallesi Ödül Sokak Gülşehir Sitesi No:… Selçuklu/ Konya” adresinde 2009 – 2013 yılları arasında kimlerin oturduğu, bu adresi kimlerin MERNİS adresi olarak bildirdiği, İcra Müdürlüğünce Ödeme Emri ile Yenileme Emrinin gönderildiği 22/02/2012 tarihi ile hacze gidilen 08/10/2012 tarihlerinde bu adreste kimlerin oturduğu ve buna dair belgelerin mahkemeye ibrazının istendiği, Nüfus Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazıda ise, belirtilen adreste 10/07/2008 tarihinden itibaren … ve ailesinin oturduğunun tespit edildiği bildirilerek, … tarafından yapılan beyan belgesinin gönderildiğinin görüldüğü, sanığın ise savunmasında, 2007-2008 yılları arasında bu adreste oturmasına rağmen işlerinin kötü gitmesi, babasını kaybetmesi ve aile fertleri ile arasının bozulması üzerine bu adresten taşınmak zorunda kaldığı şeklindeki savunması göz önüne alındığında, 2007-2008 yılları arası sanığın MERNİS adresi olarak bu adresi gösterip göstermediği ve sanığın bu dönemde anılan adreste oturup oturmadığı zabıta aracılığıyla tespit edilmeden, eksik kovuşturma ile yetinilerek sanık hakkında yazılı şekilde 7201 Sayılı Kanun uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 30.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat