CEZA İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMA SUÇU-SUÇA TEŞEBBÜS

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

CEZA İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMA SUÇU-SUÇA TEŞEBBÜS

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2014/3956
K. 2017/5826
T. 20.11.2017

CEZA İNFAZ KURUMUNA UYUŞTURUCU MADDE SOKMA SUÇU ( Sanık Tarafından Ceza İnfaz Kurumunun Tel Örgülerinden Cezaevi Bahçesine Atılan Uyuşturucu Maddenin İnfaz Koruma Memurları Tarafından Cezaevi Bahçesinde Ele Geçirildiği – Sanığın 1,840 Gramdan İbaret Suç Konusu Esrarı Satacağına veya Başkasına Vereceğine Dair Kuşkuyu Aşan Yeterli ve Kesin Delil Bulunmadığı/Suç Konusu Uyuşturucu Maddenin Sanığa Ulaşmadan Ele Geçirildiği )

SUÇA TEŞEBBÜS ( Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokma Suçunun Tamamlandığı Gözetilmeden Uyuşturucu Maddenin Diğer Sanığa Ulaşmadığı ve Teşebbüs Aşamasında Kaldığı Gerekçesiyle Sanığın Cezasından 5237 S.K. Md. 35/2 Uyarınca İndirim Yapılmasının İsabetsiz Olduğu )

* KESİN DELİL ( Ele Geçirilen Suç Konusu Uyuşturucu Madde İle İlgisi Olduğuna ve Diğer Sanığın Eylemine İştirak Ettiğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve Yeterli Delil Bulunmadığı Gözetilmeden Beraati Yerine Mahkûmiyetine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

* TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Sabit Olan Fiillerinin “Ceza İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçuna Teşebbüs” Suçlarını Oluşturduğu/Daha Ağır Sonuç Doğuran “Ceza İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma” Suçundan Artırma Yapılarak Hüküm Kurulması Gerekirken Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçundan Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

5237/m.35/2, 297/1-2

ÖZET : Dava, ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma suçuna ilişkindir.

Sanık tarafından ceza infaz kurumunun tel örgülerinden cezaevi bahçesine atılan uyuşturucu maddenin infaz koruma memurları tarafından cezaevi bahçesinde ele geçirildiği olayda ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma suçunun tamamlandığı gözetilmeden, uyuşturucu maddenin diğer sanığa ulaşmadığı ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığın cezasından TCK’nın 35. maddesinin 2. fıkrası uyarınca indirim yapılması,

Diğer sanığın savunmasının aksine, ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgisi olduğuna ve diğer sanığın eylemine iştirak ettiğine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Sanığın 1,840 gramdan ibaret suç konusu esrarı, satacağına veya başkasına vereceğine dair kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, suç konusu uyuşturucu maddenin sanığa ulaşmadan ele geçirilmiş olması sebebiyle sabit olan fiillerinin “ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna teşebbüs” suçlarını oluşturduğu TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesine göre fikri içtima kuralı gereğince daha ağır sonuç doğuran “ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma” suçundan sözü edilen maddenin 2. fıkrası uyarınca artırma da yapılarak hüküm kurulması gerekirken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması isabetsizdir.

DAVA : Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : A-)- Sanık hakkında ”ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Sanık tarafından ceza infaz kurumunun tel örgülerinden cezaevi bahçesine atılan uyuşturucu maddenin infaz koruma memurları tarafından cezaevi bahçesinde ele geçirildiği olayda ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma suçunun tamamlandığı gözetilmeden, uyuşturucu maddenin diğer sanığa ulaşmadığı ve teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığın cezasından TCK’nın 35. maddesinin 2. fıkrası uyarınca indirim yapılması,

Yasaya aykırı, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

B-)- Sanık hakkında ”ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Sanığın savunmasının aksine, ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgisi olduğuna ve diğer sanığın eylemine iştirak ettiğine ilişkin, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,

C-)- Sanık hakkında ”ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

Diğer sanık tarafından sanığa ulaştırma amacıyla ceza infaz kurumunun bahçesine atılan uyuşturucu maddenin infaz koruma memurları tarafından ele geçirildiği olayda sanığın 1,840 gramdan ibaret suç konusu esrarı, satacağına veya başkasına vereceğine dair kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, suç konusu uyuşturucu maddenin sanığa ulaşmadan ele geçirilmiş olması sebebiyle sabit olan fiillerinin “ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna teşebbüs” suçlarını oluşturduğu TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesine göre fikri içtima kuralı gereğince daha ağır sonuç doğuran “ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma” suçundan sözü edilen maddenin 2. fıkrası uyarınca artırma da yapılarak hüküm kurulması gerekirken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafii ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 20.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat