Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı hangi yola başvurulabilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı hangi yola başvurulabilir?

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişinin kendisi, müdafi veya yasal temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derece kan hısmı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 91/4 hükmüne göre, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Bu başvuru üzerine sulh ceza hâkimi evrak üzerinden inceleme yaparak 24 saat içinde derhal karar verir. Yakalama veya gözaltına alma veya gözaltı süresinin uzatılması kararını yerinde bulursa söz konusu başvuru reddedilir. Buna karşılık söz konusu kararı hukuka aykırı bulması halinde yakalananın soruşturma evrakı ile birlikte derhal cumhuriyet savcılığında hazır bulundurulmasına karar verir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat