Gözaltı süresi uzatılabilir mi?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Gözaltı süresi uzatılabilir mi?

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre on iki saatten fazla olamaz. Yani, kişinin yakalanması ile başlayan süreç, gözaltı ve yol süresi ile birlikte (24+12) 36 saatten fazla olamaz. Ancak gözaltı süresi toplu olarak işlenen suçlarda daha uzun olabilir. Toplu suçlarda gözaltı süresi, her defasında 1 günü geçmemek şartı ile üç gün süre ile uzatılabilir. (1+1+1+1) Yani toplu işlenen suçlarda gözaltı süresi en fazla 4 gün olabilir. Bu kapsamda toplu bir suçun söz konusu olabilmesi için suçun 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmiş olması gereklidir. Bu kapsamda gözaltı süresini uzatma yetkisi Cumhuriyet savcısına aittir.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 250 kapsamına giren suçlar bakımından ise farklı bir düzenleme yapılmıştır. Bu kapsama giren suçlarda gözaltı süresi, 12 saatlik yol süresi hariç tutulmak üzere, en fazla 48 saattir. Bu suçların toplu olarak işlenmesi halinde ise gözaltı süresi dört güne kadar uzatılabilmektedir.(2+1+1) Yani CMK 250 kapsamına giren suçlarda azami gözaltı süresi yine 4 gündür. Bu kapsamda gözaltı süresini uzatma yetkisi Cumhuriyet savcısına aittir.

CMK 250 kapsamına giren suçlarda mevcut olan azami 4 günlük gözaltı süresi olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan kişiler için, ancak Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararı ile 7 güne kadar (2+1+1+3) uzatılabilmektedir. (CMK 251/5)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat