YAKALAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAKALAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

YAKALAMAYA İTİRAZ

EDEN                                     :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KONU                                   :Hukuka aykırı ve haksız yakalamaya itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …/…/… tarihinde gözaltına alınmış bulunup, halen ………. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözetim altında tutulmaktadırlar.
  2. Müvekkilime yönelik herhangi bir “suç isnadı” olmadığı gibi, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilmiş bulunan yakalamanın hiçbir şartı da gerçekleşmemiştir. Terörle Mücadele Şubesi ile yapılan görüşmeler sonunda şahsın “şüpheli şahıs” olarak yakalandığı ve gözetim altında bulundurulduğu öğrenilmiştir.
  3. Ceza Muhakemesi Kanununda “şüpheli şahıs” diye bir yakalama veya gözaltına alma nedeni bulunmamaktadır. Yapılmış olan yakalama işlemi tamamen keyfi ve hukuka aykırıdır.
  4. Ceza Muhakemesi Kanunu 91. madde gereğince gereken incelemenin kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek yapılması ve müvekkilin haksız yakalanmasına son verilmesi gerekmektedir.
  5. Anayasanın 19. maddesinde İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5 maddesinde hangi hallerde kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bunlara göre belirtilmiş olan nedenlerden hiç birisi müvekkilim için söz konusu olmadığı gibi, yukarıda açıkladığımız gibi, müvekkilime yönelik herhangi bir suç isnadı dahi yoktur. Yapılan yakalama, Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununda ilgili hükümlere açıkça aykırıdır.

TALEP SONUCU                :  Anayasanın 19. maddesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 5. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunundaki ilgili hükümlere açıkça aykırı olarak müvekkilime uygulanan haksız gözaltının “Kolluktan hazırlık evrakları getirtilerek incelenmesi” ve sona erdirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Müdafii

                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat