Yakalama emri hangi durumlarda kim tarafından verilir?

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Yakalama emri hangi durumlarda kim tarafından verilir?


Yakalama emri, soruşturma evresinde; çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından düzenlenir. Bunun yanında tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir. (Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 98/1)
Kovuşturma evresinde ise, mahkeme sanığın hazır bulunmamasına ve zorla veya yakalama emri ile getirilmesine karar verebilir. (CMK 199) Bunun yanında mahkeme kaçak sanık hakkında da resen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalama emri düzenleyebilir. (CMK 98/3)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat