Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

WEB HİZMET SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

Bir tarafta …. adresinde mukim …….. (Kısaca … olarak anılacaktır) ile diğer taraftan…………………………………………………adresinde mukim ……………………… .

(Kısaca müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

2 – KONU

İşbu sözleşme müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu fiziksel internet ortamı (sunucu desteği)’nın… tarafından temin edilmesi hizmetini kapsamaktadır.

3 – Müşteri’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

Müşteri, …’dan sadece sunucu desteği alacağından tasarım kendisi tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. İsteğe bağlı olarak etüdü ve ücretlendirmesi ayrıca yapılmak üzere tasarım desteği sağlanabilmektedir.

Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu,…’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4 – FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

…, müşteri’nin iletişim için ihtiyaç duyduğu e-mail (elektronik posta) altyapısını ve gerekli yazılımları sağlamakla yükümlüdür.

…, müşteri’nin tanıtım ve reklâm yazılımlarını yayınlamak için ihtiyaç duyduğu hosting (web barındırma) altyapısını ve gerekli yazılımları sağlamakla yükümlüdür.

…, Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

…, Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

Hizmet bedeli… tarafından 1 (bir) yıllık …….+ KDV olarak belirlenmiştir.

Hizmet bedeli, sunucu ayarları sürecinin bitiminde müşteri tarafından fatura karşılığı…’a ödenecektir.

Ödemelerin yapılmaması durumunda,… taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde…..Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Altı maddeden oluşan işbu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir. …/…/…

Firma                                                                     Müşteri

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat