KISITLI ADAYININ BAKIMEVİNE KONULDUĞU VE BU TARİHTEN İTİBAREN SÜREKLİ YERLEŞMEK NİYETİYLE BAKIMEVİNDE KALDIĞI – SÜREKLİ BAKIM VE GÖZETİMİNİN BAKIMEVİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ – GÖREVLİ YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 16605
Karar: 2016 / 223
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Dosya kapsamından, kısıtlı adayının nüfus kayıt sistemine göre yerleşim yeri olan “A.. G…” adresinin bakımevine ait olduğu anlaşılmış olup, her ne kadar Türk Medenî Kanununun 22. maddesinde bakım ve sağlık kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı belirlenmişse de, kısıtlı adayının … tarihinde bakımevine konulduğu ve bu tarihten itibaren sürekli yerleşmek niyetiyle bakımevinde kaldığı, sürekli bakım ve gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın …. Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

(4721 S. K. m. 405, 411) (6100 S. K. m. 21, 22)

Dava ve Karar: Vesayet hukukuna ilişkin davada Van Sulh Hukuk, ve Batman Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, 4721 sayılı TMK’nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.
Van Sulh Mahkemesince, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğünün 01.09.2015 tarihli cevabî yazısına göre kısıtlı adayının bakımevine yerleşmeden önceki adresinin “B.. Mah., S.. Cad., No:.. Merkez/BATMAN” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Batman Sulh Hukuk Mahkemesi ise, kısıtlı adayının MERNİS kaydında yerleşim yeri adresinin “A.. G.. Mah., H.. Sk., No: .. İç kapı No:.. Tuşba/VAN” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
Sonuç: Dosya kapsamından, kısıtlı adayının nüfus kayıt sistemine göre yerleşim yeri olan “A.. G.. Mah., H.. Sk., No:.. İç kapı No:.. Tuşba/VAN” adresinin bakımevine ait olduğu anlaşılmış olup, her ne kadar Türk Medenî Kanununun 22. maddesinde bakım ve sağlık kurumuna konulmanın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı belirlenmişse de, kısıtlı adayının 23.01.2013 tarihinde bakımevine konulduğu ve bu tarihten itibaren sürekli yerleşmek niyetiyle bakımevinde kaldığı, sürekli bakım ve gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın Van Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Van Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 12.01.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat