ŞİRKET BANKA HESAPLARI VE KASA MEVCUDUYLA UYUMLU GEÇERLİ BELGELER OLUP OLMADIĞI KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME YAPTIRILARAK SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİNİ GEREĞİ – BERAATE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

T.C YARGITAY
21.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 6400
Karar: 2016 / 4589
Karar Tarihi: 24.05.2016

ÖZET: Faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden satıcı ile alıcı arasında mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı karşılaştırmalı inceleme yaptırılarak araştırılıp toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu yetersiz bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle yazılı şekilde beraate hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

(213 S. K. m. 331)

Dava ve Karar: 25.03.2009 günlü iddianamedeki anlatıma ve dayanağı olan 19.02.2009 gün ve ……….. ve ….. sayılı vergi suçu/tekniği raporları ile ekleri içeriğine göre; “2005 ve 2006 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarından açılan kamu davasında, sanığın ortağı, aynı zamanda temsile yetkili müdürü olduğu ……… şirketinin 2002-2006 yılları arasında faal olduğunu, bu süreç içerisinde gerek resmi kurumlara gerekse firmalara iş yaptığını savunması, sahteliği iddia olunan 2005 takvim yılında 66 adet, 2006 takvim yılında 54 adet olarak düzenlenen faturaları alıp kullanan şirket ve kişiler hakkında sahte fatura kullanma suçundan düzenlenen karşıt inceleme raporları getirtilmeden kararın verilmiş olması karşısında; maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından; katılan kurumdan düzenlenen faturaları kullanan şirket ve kişiler hakkında düzenlenmiş karşıt inceleme raporları getirtilip, sahte faturaları kullanan kişiler ve şirket yetkilileri hakkında kamu davası açılıp açılmadığının sorulması, açıldığının tespiti halinde dava dosyasına intikalinin sağlanarak ayrıntılı özetinin tutanağa geçirilmesi ve bu davayı ilgilendiren bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin alınarak dosyaya konulması, faturaları kullanan şirket yetkilileri veya kişiler dinlenerek sözü edilen faturaları hangi hukuki ilişkiye dayanarak aldıkları, sanığı tanıyıp tanımadıkları hususlarının saptanması, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi yönünden satıcı ile alıcı arasında mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim ve tesellüm belgeleri, bedelinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan şirket banka hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler olup olmadığı karşılaştırmalı inceleme yaptırılarak araştırılıp toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu yetersiz bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle yazılı şekilde beraate hükmedilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat