Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Veraset İlamı Talep Dilekçesi Örneği

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                  

DAVACI      : Ad Soyad- TC Kimlik No

DAVALI       : HASIMSIZ

DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMA  : 1- Babam  ……………….  ……………………1956 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak annem (murisin eşi)…………………….., çocukları olarak kardeşim ……………..ve ben………………..  kalmışlardır.
2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.
3-Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris …………………………in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK ‘nun ilgili maddeleri,her türlü delil ve tanıklar.

SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………………nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.  (Tarih)

Davacı

                                                                                                                           Ad Soyad İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat