Velayetin Geri Verilmesi Dava Dilekçesi

……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Velayetin Geri Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde hacir altına alınmıştır. Bu nedenle kızı … üzerindeki velayet hakkı kaldırılmıştır.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde hacir altından kurtulmuştur. Müvekkilim kızı …’ya babasından daha iyi bakabilecek durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun velayetinin iadesinin talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 351 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, mahkeme kararları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin kızı …’nın velayetinin geri verilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı Vekili

Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat