Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

…………..AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Velayetin Kaldırılması ve tarafımıza verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ile davalı … … tarihinde boşanmışlar, müvekkilimin de isteğiyle müşterek çocuklar …/…/… doğumlu … ile …/…/… doğumlu …’un velayetleri davalı babaya verilmiş, çocuklarla anne arasında kişisel ilişki: Her yıl 15 Ocak – 5 Şubat, 1 Haziran – 31 Temmuz tarihleri arasında, tarafların hazırladıkları yazılı protokole uygun olarak düzenlenmiştir. Davalı baba halen Almanya’nın … kentinde ikamet etmekte ve çocuklar da kendisiyle yaşamaktadır.

2- Davalı baba çocukları anneleriyle görüştürmemekte, mahkemece de onaylanan protokol hükümleri ihmal edilmektedir. Davalı yurtdışında olmasını gerekçe yaparak çocukların gönderilmesi gereken tarihi her defasında ötelemekte, yine kişisel bahanelerle erkenden geri götürmektedir.

3- Davalının yurtdışında yaşadığı hayat ve çevrenin çok doğal bir sonucu olarak çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri sekteye uğramaktadır. Çocukların okulundan haricen edindiğimiz bilgiye göre her ikisinde de şiddet eğilimleri gelişmekte, derslerinde arzulanan başarıyı yakalayamadıkları gibi asosyal davranışlar sergilemektedirler. Çocuklar baba ilgisinden olduğu gibi mevcut velayet düzeninin sonucu olarak anne sevgi ve ilgisinden de mahrum büyümektedirler. Açıkladığımız tüm bu sebeplerle velayetin kaldırılması ve her iki çocuğun velayetinin müvekkilime verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 348 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, doktor raporları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … … üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına velayetin müvekkilime verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ 2016

Davacı Vekili

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat