Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

                                                  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                                          ……

DAVACI       :

DAVALI       :

D.KONUSU  :Velayetleri davalıya bırakılan müşterek çocuklar küçük  … ile …. in

                         Velayetlerinin davalı anadan alınarak müvekkile verilmesi hakkında dilekçedir

OLAYLAR   :1-Davalı ile müvekkil 14.09.1997 tarihinde evlenmişler ve tarafların yaklaşık 4 yıl süren evliliği ….. 2.Aile  Mahkemesinin 11.02.2002 tarih ve 2001/358-E, 2002/69-karar sayılı kararı ile son bulmuştur.Sayın mahkeme bu kararında müşterek çocuklar … ile …. in yaşlarının küçüklüğünü de gözönüne alarak velayetlerini davalı tarafa vermiştir.

                        2-Bundan bir süre önce davalının Mahmut isimli bir şahısa kaçarak ailesinin izni olmadan gayri resmi olarak evlenmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.Davalı evlendikten sonra çocuklarına karşı velayetin ve anneliğin gerektirdiği ihtimam ve özeni göstermemeye başlamış ve evlendiği kişinin …..de bulunan evine taşınmış ve çocukları da sık sık evlendiği kişinin istememesinden dolayı annesinin evinde bırakmıştır.

                        3-Davalı müvekkilden boşandıktan sonra çocukları  mahkeme kararında belirtilen  1-30 ağustos tarihleri arasında çocukları ile görüşmek istemiş fakat davalı çocukları müvekkilden kaçırmıştır.Müvekkil son olarak yasal yollardan çocuklarını isteyeceğini davalıya bildirdiğinde 7.9.2002 tarihinde çocukları müvekkile bir aylığına göndermiştir.Müvekkil çocukları teslim aldığında ….. yüzünde ve sol omzunda ,…. ise sağ el avuç içi ,sağ bilek ve belinde yanık izleri olduğunu görmüştür. Çocuklarına bu yaraların ne olduğunu sorduğunda annesi ve yeni eşi tarafından vücutlarının sigara ile yakıldığını  belirtmişler bunun üzerine müvekkil çocuklarını …. sağlık ocağına  tedavi için götürmüş ve bu konuda sağlık ocağında rapor tutulmuştur.Son olarak davalıda müvekkile 16.09.2002 tarihinde cep telefonu ile gönderdiği mesajda da çocukları istemediğini belirten (çocuklara eşek gibi bak )diye mesaj göndermiştir.

                        4-Çocukların şuanda içinde bulundukları durum ,çocuklar bakımından büyük sakıncalar doğurmaktadır.Davalı tarafından çocuklar üzerinde psikolojik(Karanlık odaya kilitlemek suretiyle ) ve cebri baskı uygulanmaktadır.Bu nedenle öncelikle sayın mahkemenizden dava sonuna kadar çocukların ruhen ve bedenen korunması açısından  baba yanında kalmasına Tedbiren karar  verilmesini talep ediyoruz. Çocukların velayetinin müvekkile verilmesi durumunda onlara daha iyi bakacağı muhakkaktır.

Hukuk Nedenler:MK-HMUK ve ilgili mevzuat.

Deliller                :Boşanma kararı ,tanık beyanları ,Adli muayene raporu ve sair deliller.

Sonuç ve İstem:Yukarıda açıklanan nedenlerle müşterek çocuklar …. ile …. in velayetlerinin davalı anadan alınarak müvekkile verilmesinin karar altına alınmasını masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

E K İ   :Onanmış Vekaletname Örneği

              Adli muayene raporları                                            Davacı Vekili

               P.Pulu                                                                               Av.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat