T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17833

Karar: 2000 / 769

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekirken asile yapılan ödeme emri tebliğ tarihi esas alınarak şikayetin süre yönünden reddine karar verilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 62, 68) (7201 S. K. m. 11) (1136 S. K. m. 42)

Şikayet Davası

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 27.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Asile Yapılan Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Esas Alındığı

Karar: Ödeme emri tebliğine yönelik karşı çıkma bir şikayet olup, şikayetlerin de merciye yapılması gerektiğinden icra dairesine başvurması gerektiği yönündeki merci gerekçesinde isabet olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 62, 68. Tebligat Kanunu 11 ve Avukatlık Kanunu 42. maddesine göre vekille takip edilen işlerden tebligatın vekile yapılması gerekirken asile yapılan ödeme emri tebliğ tarihi esas alınarak şikayetin süre yönünden reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Şikayetin Süre Yönünden Reddinin İsabetsiz Oluşu

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. nun 366. ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat