Vasi Satış İzni Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Vasi Satış İzni Dava Dilekçesi

……………………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

SATIŞA İZİN TALEBİNDE
BULUNAN DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No
Adres

DAVA KONUSU : Satışa izin verilmesi

AÇIKLAMALAR :
1- Annem S. D 1340 (1924) doğumlu olup, Babamın vefatından sonra 1983 yılından beri oğlu olarak benle kalmaktadır Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır Bu nedenle de mahkemenize kendim, kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumu davada ………… Sulh hukuk Mahkemesinin Esas 2011/… ve Karar 2011/… sayılı kararı ile ben annem S .D’a vasi olarak atandım.
2- Kısıtlı S D, ……… ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretim hâsıl olmuştur

DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık vs her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : MK md 462/1 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davam kabulü ile Ben vasi İ D Annemin kısıtlı S D’nin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu …………. ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmem için gerekli iznin verilmesini davacı olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim …/…/2012

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat