İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

………………..SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :Adı ve Soyadı……………………….

DAVALI :Adı ve Soyadı……………………….

KONU : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı ile …/…/2012 tarihinde kira sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşme uyarınca Bana ait ……… adresindeki … m² dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır.

2-) Oğlum …, yıldır Almanya’da ikamet etmektedir. …/…/2012 tarihinde Türkiye’ye kesin dönüş yapacaktır ve adı geçen dükkanda … Mağazası açacaktır.

3-) Davalıya, noter kanalıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı göndermeme ve kira sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen taşınmaz halen boşaltılmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 S. K. m. 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, ihtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/2012

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat