Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Vasi Atanması İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Vasi Atanması İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim eşi … ile …/…/… tarihinde evlenmiş ve bu mutlu evlilikten üç çocukları olmuştur.

2-) Müvekkilimin eşinde son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Bu unutkanlık ileri dereceye yükselmiş ve yapılan tetkikler sonucu doktorlarca Alzeimer (unutkanlık) teşhisi konulmuştur.

3-) Müvekkilim işlerini yürütemez hale gelmiştir. Bu nedenle müvekkilimin, eşine vasi olarak atanması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 403, 408 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin eşi …’nın hacir altına alınmasına ve müvekkilimin de eşine vasi olarak atanmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat