Vasi Atanması Kararının İptali İstemi Dilekçesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Vasi Atanması Kararının İptali İstemi Dilekçesi Örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Vasi Atama Kararının Kanuna Aykırılığı Sebebiyle İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde, davalının, …’nin vasisi olarak atandığını öğrenmiş bulunmaktadır.

2-) Oysa vasi atanan davalının, medeni kanun hükümlerince ve … nedeniyle vasi olarak atanması kanuna aykırıdır.

4-) Bu nedenle, vasi atama kararının iptali için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 422 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Vasi atanma kararı, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının, …’nin vasisi olarak atanması kararının iptaline, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat