Uzlaştırmacılar, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı  tarafından belirlenen uzlaştırmacı  listelerinden görevlendirilmektedir (CMK 253/24).

Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular  ile uygulamaya dair diğer hususlara  ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca 5 Ağustos 2017  tarihinde çıkarılan yönetmelikle düzenlenmiştir (CMK 253/25).

Uzlaştırmacı bu konuda  çok özel bir  eğitime ve donanıma  sahip olmalıdır. Uzlaştırma zor ve önemli bir  iştir. Uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilere uzlaştırmanın mahiyeti, özellikleri, hukuki sonuçları gibi pozitif kurallarla birlikte, uyuşmazlık çözümü konusunda beceriler,  tez-anti  tez ve  sonuç  çıkarmak  becerisine pratik  olarak  sahip olabilme, soru sorma konusunda beceriklilik, algılama, psikolojik değerlendirme  yapabilme  gibi  yetiler,  iletişim  teknikleri,  vücut  dilini kullanabilme, önlerine gelen olayda, yargının aktörleri (avukat, hakim ve  savcı  gibi)  gibi  hareket  etmeme,  ön  yargılı  davranmama,  sabırlı olma,  diplomatik  bir  dil  kullanma,  taraflara  eşit mesafeli  ve  saygılı davranma,  tarafların güvenini kazanma ve dinlemeyi bilme, konunun uzmanları tarafından öğretilmelidir.

Uzlaştırmacıya  Adalet  Bakanlığı  tarafından  belirlenen  tarifeye göre  ücret  ödenir.  Uzlaştırmacı  ücreti  ve  diğer  uzlaştırma  giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır (CMK 253/22).

Ağustos  2017  itibarıyla, uzlaştırmaya  ilişkin  detaylara  yer veren yönetmelik yayımlanmış olduğundan, aşağıdaki açıklamalar Yönetmeliğe dayanarak yapılacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat