Uzlaştırma yolunun kapalı olduğu cinsel suçlar

0
7

CMK 253/3‟e göre, şikayete tabi olsa dahi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suç, girmeyen bir suçla birlikte işlenirse, uzlaştırma yolu kapanır.

CMK  ilk  yürürlüğe  girdiği  sırada,  cinsel  dokunulmazlığa  karşı olanlar dahil, şikayete bağlı bütün suçlar uzlaştırma kapsamında idi ve sayma yöntemi  ile bazı  suçlar  uzlaştırmaya  tabi  tutulmamıştı. Cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlarda  fail  ile mağdurun  bir masa  etrafında edim pazarlığı yapmaları yadırgandığı  için duyulan  tepki üzerine, bu suçlar uzlaştırma kapsamından çıkartıldı.

Aile içi şiddet suçları

Aile içi şiddet sırasında işlenen bazı hafif suçlar da şikayete bağlıdır.  Bunların  da  uzlaştırma  kapsamı  dışında  tutulması,  uluslararası sözleşmelerde öngörülmüştür.

Uzlaştırma kapsamına giren  suçun, girmeyenle birlikte işlenmesi

Kanun,  “uzlaştırma  kapsamına  giren  bir  suçun,  bu  kapsama  girmeyen bir başka suçla birlikte  işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmaz”  (CMK 253/3) hükmünü  içermekte  iken, mülga uzlaştırma Yönetmeliği (7/4), “uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla, ya da bu suçla birlikte  işlenmiş olması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemeyeceğini” düzenlemiştir. Yeni Yönetmelik “bir başka suçu işlemek amacı” ibaresine yer vermemiştir (m. 8/5).

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...