Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Uzlaşmaya Tabi Suçlar

 • Mağdurun veya suçtan  zarar  görenin  gerçek  veya  özel  hukuk tüzel  kişisi  olması  koşuluyla,  suça  sürüklenen  çocuklar  bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar (CMK 253/1-c)
 • Yukarıda sayılan suçların yanında ek olarak;
 • Terk (TCK m. 97/1)
 • Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme (TCK m. 98)
 • Şantaj (TCK m. 107)
 • Siyasi hakların kullanılmasını engelleme (TCK m. 114/1)
 • İnanç düşünce kanaat hürriyetini engelleme (TCK m. 115)
 • Sendikal hakların kullanılmasını engelleme (TCK m. 118)
 • Haksız arama (TCK m. 120)
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK m. 121)
 • Nefret ve ayrımcılık(TCK m. 122)
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK m. 135) • Verileri yok etmeme (TCK m. 138)
 • Karşılıksız yararlanma (TCK m. 163/1, 2, 3. fıkralar)
 • Kötü muamele (TCK m. 232)
 • Çocuğun kaçırılması alıkonulması (TCK m. 233)
 • Bilişim sistemine girme (TCK m. 243/1, 3, 4)
 • Bilişim sistemini engelleme (TCK m. 244/2)
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK m. 261)
 • Genital muayene (TCK m. 287)
 • Hak kullanımı ve beslenmeyi engelleme (TCK m. 298)

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat