Uzlaştırma kapsamına giren suçların listesi

0
6713

6763 sayılı Kanun‟un 34. maddesi ile CMK 253 değiştirilerek uzlaştırma  kapsamına  giren  suçların  kapsamı  genişletilmiştir. Hırsızlık, dolandırıcılık ve tehdit gibi suçlar açıkça sayılmak suretiyle uzlaştırma kapsamına  alınmıştır.  Ayrıca  önceki  düzenlemede  etkin  pişmanlık kapsamında  olduğu  için  uzlaştırma  kapsamı  dışında  kalan  şikayete bağlı suçlar, etkin pişmanlığa dair hükmün kaldırılması nedeniyle uzlaştırma kapsamına girmiştir.

Herkes İçin Uzlaşmaya Tabi Suçlar

 • Kasten yaralama suçu (TCK m. 86, 3. fıkra hariç)
 • Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK m. 88)
 • Taksirle yaralama suçu (TCK m. 89)
 • Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya  sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 106)
 • Konut ve işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu (TCK m. 116)
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu (TCK m. 117/1)
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK m. 123)
 • Hakaret suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)
 • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK m. 130)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 132)
 • Konuşmaları dinleme ve kayda alma suçu (TCK m. 133)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 134)
 • Hırsızlık (TCK m. 141,144/1-a, b
 • Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146, 2. cümle hariç)
 • Alacağın tahsili maksadıyla cebir ve tehdit kullanılması (TCK m. 150)
 • Mala zarar verme TCK m. 151
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK m.154/1)
 • Güveni kötüye kullanma (TCK m.155/1)
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (TCK m. 156)
 • Dolandırıcılık (TCK m. 157)
 • Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)
 • Kayıp veya ele geçen eşyayı tasarruf suçu (TCK. m. 160)
 • Yağma ve  nitelikli  yağma  hariç  “Malvarlığına  Karşı  Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı  konutta  beraber  yaşamakta  olan  amca,  dayı,  hala,  teyze,  yeğen veya  ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak  işlenmesi hali (TCK m. 167)
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (TCK m. 209/1)
 • Aile hukuku yükümlülüğünün ihlali suçu (TCK m. 233/1)
 • Çocuğun alıkonulması (TCK m. 234/3)
 • Ticari sır,  bankacılık  sırrı  veya müşteri  sırrı  niteliğindeki  bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)
 • Yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenen suçlar (TCK m. 342)

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...