Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu

T.C YARGITAY

10.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 1251

Karar: 2016 / 4350

Karar Tarihi: 29.12.2016

ÖZET: Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık … müdafiinin duruşmadaki savunmasının reddiyle, sanık … yönünden re’sen de temyize tabi olan hükümlerin onanmasına karar verilmiştir.(5237 S. K. m. 188)

Eylemlerin Sanıklar Tarafından Gerçekleştirildiğinin Saptandığı

Dava ve Karar: Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

A) Sanık … hakkındaki hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesi:

Eylemlere Uyan Suç Tipi İle Yaptırımların Doğru Biçimde Belirlendiği

Hükmün temyiz edilmesinden sonra, sanığın tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan gönderdiği, 31.08.2016 havale tarihli dilekçesindeki, “suç dosyamın onaylanmasını istiyorum.” şeklindeki beyanı temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan, temyizden vazgeçme nedeniyle hükmün İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) Sanıklar … ve … hakkındaki hükümlerin incelenmesi:

Sanık …’ın 12.04.2015 tarihli eyleminde ele geçirilen suç konusu maddenin sentetik kannabinoid olması ve suç tarihi itibariyle 6638 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 188/4-a maddesinin yürürlükte olması nedeniyle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Hükmün Onanması

Sonuç: Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık … müdafiinin duruşmadaki savunmasının reddiyle, sanık … yönünden re’sen de temyize tabi olan hükümlerin ONANMASINA, hükmolunan hapis cezalarının süresi ile tutuklama tarihlerine göre sanık … hakkındaki salıverilme isteğinin reddine, 29.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat